Pereg

Firma, ktorá sa zaoberá výrobou kvalitných ovocných a hroznových vín. Nadväzuje v nej na tradície našich predkov, ktoré prepájajú s novými poznatkami a modernou technológiou. Sídlia v srdci slovenského vinohradníctva a vinárstva, v meste Modra, priamo oproti modranskej historickej dominante, Hornej bráne, ktorá je vyobrazená na ich etiketách.